Een woongroep voor iedereen.

De woonruimten

CW Delft is flexibel opgezet. Je kunt één, twee of drie kamers huren. De kamercombinaties wisselen ook regelmatig. Het vertrek van een bewoner kan er toe leiden dat andere bewoners doorverhuizen of een kamer erbij nemen.


In totaal kent CW 173 kamers, die in zo'n 90 combinaties verhuurd worden. De kamers vallen uiteen in drie soorten: kamers van zo'n 25 tot 35 m2 met een eigen keukenblokje ('woonkamers'), kamers van zo'n 17 m2 ('vlakjes') en dakkamertjes met een schuine wand een een bruikbaar oppervlakte van zo'n 12 m2 ('dakjes'). De kamers van 17 m2 komen het meest voor. De meest gebruikelijke combinaties zijn alleen een woonkamer, twee vlakjes, of een woonkamer en een vlakje/dakje.

Huur en servicekosten

Omdat bijna geen twee groepen precies hetzelfde zijn, is ook de huur voor bijna iedere bewoner anders. In onderstaande tabel is voor de meest voorkomende combinaties aangegeven wat zo ongeveer de huur is (per 1 juli 2011):

een vlakje € 180 - € 200
een woonkamer € 260 - € 380
twee vlakjes € 370 - € 390
een woonkamer en een vlakje of dakje vanaf € 410

Als je huurt bij Centraal Wonen en je hebt een laag inkomen en vermogen, dan kom je in aanmerking voor huursubsidie. Dit kan een forse verlaging van je woonlasten betekenen. Lees meer op: http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/hoeveel.html

Naast deze kale huur betaal je ook servicekosten. Centraal Wonen regelt de servicekosten  zelf. Het voorschot betaal je gelijk met de huur aan onze verhuurder, na afloop van het jaar krijg ja van Centraal Wonen een afrekening. Het servicekostenvoorschot is voor 2012 € 113 per persoon per maand. Hier zit heel veel in:

  • gas (voor verwarming wordt je afgerekend op je eigen verbruik)
  • elektriciteit
  • water
  • heffingen van gemeente en waterschap (afvalstoffenheffing, rioolrecht, verontreinidigingsrechten)
  • glasverzekering
  • bijdrage voor energiebesparende maatregelen
  • kosten voor verenigingsactiviteiten

Het voorschot is aan de hoge kant, zodat de meeste bewoners geld terug krijgen. In 2010 kregen bewoners gemiddeld meer dan € 350 terug.