Een woongroep voor iedereen.

Ontstaan CW Delft

Centraal Wonen is ontstaan begin jaren zeventig. Er was behoefte aan een vorm van wonen waarin gezinnen niet geisoleerd op zichzelf wonen. “You need a village to raise a child”. In de ca 75 Centraal Wonen projecten die sindsdien in Nederland zijn opgezet delen groepen bewoners gemeenschappelijke voorzieningen, maar hebben wel hun eigen (kleine) wooneenheden.

Het project in Delft is gebouwd in 1981 in samenwerking tussen een groep toekomstige bewoners en een woningbouwcorporatie.

Centraal Wonen groeit met de tijd mee. In CW Delft is het accent verschoven van gezinnen naar individuele bewoners. De jaren '70 idealen hebben bij de meeste bewoners plaatsgemaakt voor de wens tot ongecompliceerde gezelligheid.